Công nghệ có thể cung cấp đủ năng lượng cho con người trong hàng tỷ năm

Công nghệ lò phản ứng hạt nhân muối nóng chảy có từ thời Chiến tranh Lạnh được chứng minh có thể ứng dụng để tạo ra năng lương sạch, bền vững và an toàn cho Trái Đất trong hàng chục tỷ năm.

Tương lai của công nghệ xanh

Theo Business Insider, con người đang đối mặt với khủng hoảng năng lượng do dân số tăng quá nhanh. Các công nghệ năng lượng tái tạo như phong năng hay quang năng chưa thể trở thành giải pháp chính cho tương lai, trong khi công nghệ năng lượng hạt nhân truyền thống thì tạo ra chất thải phóng xạ độc hại, còn năng lượng hóa thạch thì thải ra quá nhiều khí thải carbon.