Số 40, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.