Phường Mỏ chè, Thị xã Sông công, tỉnh Thái Nguyên.