Số 162 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội