Địa chỉ : Thị trấn Hưng Nhân- Hưng Hà – Thái Bình
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.
Khách hàng : Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.
Quy mô dự án :
Công nghệ :