Sản phẩm dịch vụ

Icon

Cơ điện công trình

Cung cấp, chế tạo, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện điều khiển, điện động lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng

Icon6

Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống

Quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý môi trường

icon5

Tư vấn thủ tục môi trường

Triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường

Icon2

Xử lý nước cấp, nước hồ bơi

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

Icon3

Xử lý khí thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí thải

e-e1500884309713-new

Xử lý nước thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước thải

Dự án

Tin tức

meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-01

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà

meet-ung-dung-tin-hoc-trong-xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi

Ngày nay, việc kiểm soát ô nhiễm nhằm đánh giá được hiện trạng cũng như cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm môi trường đã đi vào hệ thống, có sự đồng bộ và được tin học hóa ở trình độ cao; Ở Việt Nam, mặc dù đã có sự quan tâm song

meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien-001

  Thực hiện nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội (cũ) do UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, từ đầu năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bắt đầu triển khai công tác thu thập,

Đối tác khách hàng