Sản phẩm dịch vụ

Icon

Cơ điện công trình

Cung cấp, chế tạo, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện điều khiển, điện động lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng

Icon6

Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống

Quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý môi trường

icon5

Tư vấn thủ tục môi trường

Triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường

Icon2

Xử lý nước cấp, nước hồ bơi

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

Icon3

Xử lý khí thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí thải

e-e1500884309713-new

Xử lý nước thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước thải

Dự án

Tin tức

meetvn-bao-cao-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-lo-trinh-ap-dung-tieu-chuan-khi-thai-doi-voi-phuong-tien-giao-thong-co-gioi-duong-bo

Ngày 29/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1993/BTNMT-TCMT gửi các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Công an, đề nghị các Bộ báo cáo việc triển khai thực hiện các lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện

meetvn-quan-trac-chat-luong-moi-truong-tai-khu-vuc-xay-ra-chay-cong-ty-co-phan-bong-den-phich-nuoc-rang-dong-06

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của PGĐ Sở Lê Tuấn Định về việc giao Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy mẫu, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường tại khu vực xảy ra cháy Công ty Cổ Phần bóng đèn Phích nước Rạng Đông nhằm phát hiện

meetvn-quan-ly-khoang-san-tai-cac-khu-vuc-du-tru-khoang-san-quoc-gia-02

Nghị quy định việc khoanh định, phê duyệt, điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; thời gian dự trữ khoáng sản quốc gia; quản lý, bảo vệ khoáng sản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội (sau đây gọi chung là dự án đầu

Đối tác khách hàng