FUTU1

Công ty cổ phần Phụ Tùng máy số 1 – Sông Công, Thái Nguyên

Phường Mỏ chè, Thị xã Sông công, tỉnh Thái Nguyên.