Service products

e-e1500884309713

Wastewater treatment

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước thải

11-e1500884324926

Waste Gas Treatment

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí thải

2222-e1500884275802

Xử lý nước cấp

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

b-e1500884369880

ENVIRONMENTAL CONSULTING

Triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường

3-1-e1500884923677

OPERATION AND MAINTENANCE

Quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý môi trường

222-e1500884341829

MECHANICAL AND ELECTRICAL WORKS

Cung cấp, chế tạo, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện điều khiển, điện động lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng

The Project

Clients & Partners