meet-gia-lai-ban-hanh-danh-muc-319-ho,-ao,-dam-khong-duoc-san-lap-01

Gia Lai ban hành danh mục 319 hồ, ao, đầm không được san lấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 605 phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong đó, TP Pleiku có 10 hồ; thị xã Ayun Pa có 02 hồ; thị xã An Khê có 152 ao và 03 hồ; huyện Kbang có 14 hồ, 02 ao và 02 đầm; huyện Kông Chro có 08 ao và 05 hồ; huyện Đăk Pơ có 38 ao và 11 hồ; huyện Mang Yang có 11 hồ; huyện Đăk Đoa có 22 hồ và 01đầm; huyện Chư Pưh có 01 hồ; huyện Ia Grai có 59 hồ; huyện Chư Prông có 17 hồ; huyện Đức Cơ có 15 hồ; huyện Chư Sê có 06 hồ và 01 đập; huyện Chư Păh có 16 hồ; huyện Phú Thiện có 07 hồ; huyện Ia Pa có 06 hồ; huyện Krông Pa có 11 hồ, 02 đầm và 01 ao.

meet-gia-lai-ban-hanh-danh-muc-319-ho,-ao,-dam-khong-duoc-san-lap-02
Gia Lai ban hành danh mục 319 hồ, ao, đầm không được san lấp

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở TN&MT Gia Lai công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh đến các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, thống kê, cập nhật và tham mưu UBND tỉnh Gia Lai điều chỉnh, bổ sung danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Danh mục các hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ được niêm yết công khai tại Trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn. Các đơn vị này có trách nhiệm quản lý chặt chẽ không để xảy ra hoạt động san lấp hồ, ao, đầm trái phép trên địa bàn theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý hồ, ao đầm xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ, ao, đầm, không được san lấp. Cộng đồng dân cư không được san lấp, lấn chiếm trái phép hồ, ao, đầm sử dụng cho mục đích cá nhân. Các hành vi vi phạm sẽ bị  xử lý theo quy định của phép luật.

Nguồn: https://monre.gov.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *