Chi Cục Kiểm Định Hải Quan 1, Tp.Hà Nội – Hệ thống xử lý nước thải, khí thải

Địa chỉ : 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư : Cục Kiểm Định Hải Quan
Khách hàng : Chi cục Kiểm định hải quan 1
Quy mô dự án :
Công nghệ :