Chi Cục Kiểm Định Hải Quan 4, Tp.Đà Nẵng – Hệ thống xử lý khí thải

Địa chỉ : Số 10 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Cục Kiểm Định Hải Quan
Khách hàng : Chi cục Kiểm định hải quan 4
Quy mô dự án :
Công nghệ :