Chung Cư và Khách Sạn 5* Human City, Hà Tĩnh – Hệ thống xử lý nước thải công suất 200m3/ngđ

Địa chỉ : Kỳ Trinh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh, Việt Nam
Chủ đầu tư : Công ty TNHH MTV Human City
Khách hàng : Công ty TNHH MTV Human City
Quy mô dự án : 200m3/ngđ
Công nghệ : AO