Cụm CN Khắc Niệm – Hệ thống xử lý nước thải công suất 260m3/ngđ

Địa chỉ : Cụm CN Khắc Niệm, P Khắc Niệm, Tp Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần máy Công Trình Thăng Long
Khách hàng : Công ty Cổ phần máy Công Trình Thăng Long
Quy mô dự án : 260 m3/ngđ
Công nghệ : USBF - Upflow Sludge Blanket Filtration