Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm chi cục kiểm định hải quan 4

Địa chỉ : Số 10, Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư : CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN
Khách hàng : CHI CỤC KIỂM ĐỊNH HẢI QUAN 4
Quy mô dự án : HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI PHÒNG THÍ NGHIỆM.
Công nghệ :