Plummy Garment Việt Nam – Hệ thống xử lý nước cấp giếng khoan

Địa chỉ : Thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.
Khách hàng : Công ty TNHH Plummy Garment Việt Nam.
Quy mô dự án :
Công nghệ :