Viện dầu khí Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh – Hệ thống xử lý nước thải

Địa chỉ : Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư : Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)
Khách hàng : Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI)
Quy mô dự án :
Công nghệ :