Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi sau bể Biogas

Địa chỉ : Xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, Tp Hà Nội
Chủ đầu tư : Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô
Khách hàng : Bộ tư lệnh Quân khu Thủ Đô
Quy mô dự án :
Công nghệ :