T&T Riverview Vĩnh Hưng – Hệ thống xử lý nước thải công suất 650m3/ngđ

Địa chỉ : Số 440, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần tập đoàn T&T
Khách hàng : Công ty Cổ phần tập đoàn T&T
Quy mô dự án : 650 m3/ngđ
Công nghệ : USBF - Upflow Sludge Blanket Filtration