Hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Toyota HiroShima Vĩnh Phúc HT

Địa chỉ : Xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Toyota HiroShima Vĩnh Phúc HT
Khách hàng :
Quy mô dự án :
Công nghệ :