Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Địa chỉ : 162 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
Chủ đầu tư : TT PTPL Hàng hóa Xuất nhập khẩu – Tổng Cục Hải Quan.
Khách hàng : TT PTPL Hàng hóa Xuất nhập khẩu – Tổng Cục Hải Quan.
Quy mô dự án :
Công nghệ :