Hệ thống xử lý nước thải phòng thí nghiệm cho Công ty TNHH Intertek Việt Nam

Địa chỉ : Chợ Cột Đỏ, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
Chủ đầu tư : Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Vân Tùng.
Khách hàng : Công ty TNHH Xây dựng Thương Mại Vân Tùng.
Quy mô dự án :
Công nghệ :