Hệ thống xử lý nước thải tòa nhà Văn Phòng Viện Dầu Khí

Địa chỉ : Số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chủ đầu tư : Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI )
Khách hàng :
Quy mô dự án :
Công nghệ :