Viện Dầu Khí Việt Nam Tp.Hà Nội – Hệ thống xử lý khí thải

Địa chỉ : Số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chủ đầu tư : Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)
Khách hàng : Viện Dầu khí Việt Nam (VPI)
Quy mô dự án :
Công nghệ :