Trạm xử lý nước thải công trình HOPE RESIDENCE công suất 700m3/ngày

Địa chỉ : Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, TP. Hà Nội.
Chủ đầu tư : CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ Ở PHÚC ĐỒNG
Khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CENTRAL.
Quy mô dự án : TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG SUẤT 700 M3/NGÀY.
Công nghệ : Công nghệ AO