Tủ hút và xử lý khí thải phòng thí nghiệm – Viện Dầu Khí Việt Nam

Địa chỉ : Số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Chủ đầu tư : Viện Dầu Khí Việt Nam (VPI)
Khách hàng :
Quy mô dự án :
Công nghệ :