meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-01

Quan trắc giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang

Thực hiện Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt phương án đặt hàng các chương trình Quan trắc chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn Thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai thực hiện chương trình “quan trắc, giám sát chất lượng môi trường tại các nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Chương trình được thực hiện từ năm 2011 đến nay và đáp ứng được mục tiêu:
Mục tiêu chương trình
Chương trình được thực hiện nhằm phản ánh thực trạng sự biến động của một số yếu tố môi trường cơ bản tại các nghĩa trang và các khu vực lân cận giúp các nhà quản lý có kế hoạch xử lý các điểm gây ô nhiễm nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe nhân dân. Đồng thời có định hướng cụ thể trong việc quy hoạch các nghĩa trang trên địa bàn thành phố, xây dựng chiến lược phát triển môi trường bền vững.
Địa điểm thực hiện: Chương trình quan trắc nghĩa trang năm 2019 tiến hành quan trắc tại 04 nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm:
1. Nghĩa trang Văn Điển: Xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội;
2. Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng: Xã Vật Lại, huyện Ba Vì, Hà Nội;
3. Nghĩa trang Thanh Tước (cũ đang hoạt động): Xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội;
4. Nghĩa trang Yên Kỳ: Huyện Ba Vì, Hà Nội.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG

meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-02 meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-03 meet-quan-trac-giam-sat-chat-luong-moi-truong-tai-cac-nghia-trang-04

Nguồn: http://cenm.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *