Sản phẩm dịch vụ

Cơ điện công trình

Cung cấp, chế tạo, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện điều khiển, điện động lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng

Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống

Quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý môi trường

Tư vấn thủ tục môi trường

Triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường

Xử lý nước cấp

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

Xử lý khí thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí thải

Xử lý nước thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước thải

Dự án

Đối tác khách hàng