Sản phẩm dịch vụ

222-e1500884341829

Cơ điện công trình

Cung cấp, chế tạo, lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống điện điều khiển, điện động lực cho các công trình công nghiệp và dân dụng

3-1-e1500884923677

Quản lý vận hành và bảo trì hệ thống

Quản lý vận hành và bảo trì các hệ thống xử lý môi trường

b-e1500884369880-new

Tư vấn thủ tục môi trường

Triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường

2222-e1500884275802-new

Xử lý nước cấp, nước hồ bơi

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước cấp

11-e1500884324926

Xử lý khí thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý khí thải

e-e1500884309713-new

Xử lý nước thải

Tư vấn giải pháp công nghệ xử lý nước thải

Dự án

Đối tác khách hàng