Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cơ điện Môi trường Việt Nam là cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường có chất lượng cao nhất; đáp ứng các nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng, của xã hội. Không ngừng nghiên cứu, thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng hàng hoá và dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Công ty MEET.VN quyết tâm tạo một lòng tin vững chắc cho khách hàng với triết lý hoạt động của Công ty:

Chất lượng – Hiệu quả – Sự tin tưởng

Để đảm bảo chính sách chất lượng được thực hiện, Công ty thiết lập các mục tiêu chất lượng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm trên cơ sở phù hợp với mục đích hoạt động của Công ty và chú trọng hướng tới khách hàng:

  • Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng
  • Tiến hành xem xét đánh giá định kỳ, liên tục cải tiến công nghệ để đảm bảo cung cấp sản phẩm chất lượng cao.
  • Xây lắp các công trình xử lý môi trường đáp ứng với mọi yêu cầu của Khách hàng về chất lượng và tiến bộ.
  • Không ngừng đào tạo và bồi dưỡng đàu tư chiều sâu chuyên môn nghiệp vụ cho từng cán bộ công nhân viên Công ty.

Tổng Giám đốc Công ty MEET.VN bảo đảm chính sách chất lượng được truyền đạt và thấu hiểu đến từng cán bộ công nhân viên trong Công ty và luôn được xem xét cải tiến để thích ứng với nhu cầu thị trường.