meet-gia-lai-ban-hanh-danh-muc-319-ho,-ao,-dam-khong-duoc-san-lap-01

Gia Lai ban hành danh mục 319 hồ, ao, đầm không được san lấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 605 phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, TP Pleiku có 10 hồ; thị xã Ayun Pa có 02 hồ; thị xã An Khê có 152 ao và 03 hồ; huyện Kbang có 14