meetvn-thi-cong-he-thong-cong-ngam-gom-nuoc-thai-song-to-lich-01

Thi công hệ thống cống ngầm gom nước thải sông Tô Lịch

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là nhà thầu TEKKEN (Nhật Bản). Gói thầu số hai dự án xử lý nước thải Yên Xá (Hà Nội) có tổng