meet-tap-trung-phong,-chong-dich,-day-manh-giai-ngan-von-dau-tu-cong,-thuc-day-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-01

Tập trung phòng, chống dịch, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ có Công điện số 7036/CĐ-VPCP gửi các đồng chí bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của