icon5

Tư vấn thủ tục môi trường

Theo Luật bảo vệ môi trường hiện nay, các dự án trước khi thi công xây dựng thì cần lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường (tùy theo quy mô dự án).
Đối với các dự án đã đi vào vận hành, hoạt động mà chưa có Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường thì cần lập Đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc đơn giản. Khi dự án đi vào giai đoạn thi công xây dựng và vận hành thì cần một số thủ tục như: Quản lý chất thải; đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; quan trắc môi trường định kỳ; ….

Đối với các nhà máy, xí nghiệp, các khu chung cư cao tầng, nhà hàng khách sạn, bệnh viện … phát sinh nước thải muốn xả thải vào nguồn nước; các nhà máy sản xuất, lò đốt, phòng thí nghiệm phát sinh khí thải và muốn xả khí vào môi trường; các dự án có nhu cầu khai thác sử dụng nước dưới đất, sử dụng nước mặt cũng cần làm các thủ tục như: giấy phép khai thác nước ngầm, nước mặt; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, … Nói chung các đơn vị sản xuất có phát sinh chất thải cần phải xử lý trước khi thải vào môi trường thì các thủ tục về môi trường là một điều tất yếu cần phải làm.

Với đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm MEETVN chuyên cung cấp dịch vụ triển khai các hoạt động Quan trắc môi trường và Tư vấn các thủ tục về môi trường như:

 1. Thủ tục môi trường thực hiện trước khi thi công thực hiện dự án
  • Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);
  • Lập báo cáo cải tạo, phục hồi môi trường;
  • Kế hoạch bảo vệ môi trường.
 2. Thủ tục môi trường thực hiện khi dự án đi vào thi công và vận hành
  • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đơn giản;
  • Đề án thăm dò, khai thác nước dưới đất;
  • Giấy phép khai thác nước mặt, nước dưới đất
  • Lập hồ sơ xin phép xả nước thải vào nguồn nước
  • Lập báo cáo hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án (hậu ĐTM);
  • Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
  • Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, phương án bảo vệ môi trường.

It is necessary to install the proper port handler in order to allow custom-written writing. A writing paper service custom writing procedure calls an additional write handler which prints the contents of a table with angles or no brackets, dependent on the display mode. If you’d rather not use printing recursively, you could use a pipe or string. Both of them will report the results of the writing, but only to the destination port.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *