meet-gia-lai-ban-hanh-danh-muc-319-ho,-ao,-dam-khong-duoc-san-lap-01

Gia Lai ban hành danh mục 319 hồ, ao, đầm không được san lấp

UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 605 phê duyệt danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trong đó, TP Pleiku có 10 hồ; thị xã Ayun Pa có 02 hồ; thị xã An Khê có 152 ao và 03 hồ; huyện Kbang có 14

meetvn-cong-bo-10-su-kien-nganh-tai-nguyen-va-moi-truong-nam-2020-01

Công bố 10 sự kiện ngành tài nguyên và môi trường năm 2020

1. Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi: Bước tiến mới đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước Lần đầu tiên, cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường tham vấn và phát huy vai