SONG KIM

Công ty cổ phần đầu tư Song Kim

27 Nguyễn Trung Trực, Quận I, TP Hồ Chí Minh.