51819949_2178584145497519_5377039681516994560_n

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NEWTECONS

236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Việt Nam