Vinaconex

Công ty Cổ phần Tư vấn, ĐTXD và Ứng dụng công nghệ mới ( VINACONEXR&D )

Tầng 3, Tòa nhà VIMECO, đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội.