PVV

Công ty CP Đầu tư và Vật liệu PVV

Tâng 10 toà nhà CT3-1 Khu đô thị Mễ trì Hạ, Từ Liêm, Hà Nội