meet-chuyen-trang-ve-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-dang-gan-voi-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong,-dao-duc,-phong-cach-ho-chi-minh01-

Hiện đại hóa quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu ảnh viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia vừa nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu cải tiến quy trình công nghệ cập nhật một số nội dung thông tin của cơ sở dữ liệu không gian địa lý tỷ lệ 1:50.000 và nhỏ hơn bằng viễn thám”. Đề tài đã  cung cấp bộ công cụ tích hợp các kết quả phân loại tư liệu ảnh vào dữ liệu nền địa lý, trong đó nhiều mã lệnh được viết mới, phù hợp với các phần mềm thương mại liên quan phiên bản mới nhất hiện nay.

Theo TS. Nguyễn Dư Khang, Giám đốc Trung tâm Triển khai công nghệ viễn thám, Chủ nhiệm đề tài, các tác giả đã cung cấp tài liệu hướng dẫn xử lý và giải đoán ảnh số viễn thám. Tài liệu này bao trùm gần hết các kiến thực hiện đại về viễn thám trong công tác xử lý và giải đoán, phân loại tư liệu ảnh viễn thám quang học với phương pháp trình bày và thuật toán chi tiết, dễ dàng cho các tác nghiệp viên sử dụng

Đặc biệt, trong tài liệu hướng dẫn có đưa ra quy trình xử lý tư liệu ảnh vệ tinh nhỏ của Việt Nam hiện nay và trong tương lai. Nguồn tư liệu này nếu xử lý bằng các phần mềm thương mại khác sẽ gặp nhiều khó khăn do thiếu các thông số liên quan đến vệ tinh.

meet-chuyen-trang-ve-cong-tac-xay-dung,-chinh-don-dang-gan-voi-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong,-dao-duc,-phong-cach-ho-chi-minh01-

Quy trình xử lý ảnh viễn thám

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đưa ra quy trình công nghệ bán tự động hóa phân loại ảnh viễn thám và cập nhật dữ liệu nền địa lý; xây dựng các thuật toán chi tiết phân loại ảnh viễn thám.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đề tài, Chủ nhiệm đề tài – TS Nguyễn Duy Khang kiến nghị Bộ TN&MT, Cục Viễn thám quốc gia cho phép tiếp tục hoàn thiện đồng bộ việc ứng dụng công nghệ viễn thám trong công tác thành lập và cập nhật dữ liệu nền địa lý nói riêng và dữ liệu không gian địa lý quốc gia nói chung ở các tỷ lệ với các nguồn tư liệu ảnh viễn thám phù hợp.

Nguồn: https://monre.gov.vn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *