meet-cac-nhiem-vu-do-trung-tam-quan-trac-tai-nguyen-va-moi-truong-thuc-hien-001

Nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội

 

Thực hiện nhiệm vụ quan trắc động thái nước dưới đất khu vực Hà Nội (cũ) do UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao, từ đầu năm 2019, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã bắt đầu triển khai công tác thu thập, lấy mẫu, phân tích chất lượng nước ngầm trên địa bàn Hà Nội (cũ). Đây là nhiệm vụ hàng năm được UBND Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao với mục đích theo dõi thường xuyên, liên tục sự biến đổi về trữ lượng, chất lượng nước dưới đất, nắm bắt và phát hiện kịp thời các hiện tượng gây tác động tiêu cực tới nguồn nước. Những tài liệu, dữ liệu về động thái nước dưới đất do Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện là vô cùng quý giá, là cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược trong quy hoạch, quản lý sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn Thành phố.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH

meet-nhiem-vu-quan-trac-dong-thai-nuoc-duoi-dat-khu-vuc-ha-noi-02

meet-nhiem-vu-quan-trac-dong-thai-nuoc-duoi-dat-khu-vuc-ha-noi-03 meet-nhiem-vu-quan-trac-dong-thai-nuoc-duoi-dat-khu-vuc-ha-noi-04

Nguồn: http://cenm.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *