meet-ung-dung-tin-hoc-trong-xay-dung-he-thong-thong-tin-giam-sat-moi-truong-tren-dia-ban-thanh-pho-ha-noi

Ứng dụng tin học trong xây dựng hệ thống thông tin giám sát môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày nay, việc kiểm soát ô nhiễm nhằm đánh giá được hiện trạng cũng như cảnh báo sớm các tác động của ô nhiễm môi trường đã đi vào hệ thống, có sự đồng bộ và được tin học hóa ở trình độ cao; Ở Việt Nam, mặc dù đã có sự quan tâm song việc kiểm soát vẫn thiếu sự đồng bộ, đặc biệt là khả năng ứng dụng tin học chưa được khai thác triệt để dẫn đến khả năng cảnh báo ô nhiễm kém, chưa phục vụ được công tác quản lý môi trường. Do đó, việc áp dụng các phần mềm tin học và hệ thống tin địa lý vào lĩnh vực kiểm soát ô nhiễm cho phép cập nhật, quản lý và truy xuất thông tin, số liệu một cách nhanh chóng, tạo cho người sử dụng một cách nhìn toàn diện tình trạng ô nhiễm, từ đó đưa ra được những đánh giá và có những quyết định kịp thời.
Từ năm 2016, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chủ động xây dựng hệ thống thông tin giám sát môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội trên cơ sở chuỗi số liệu quan trắc các thành phần môi trường cập nhật thường xuyên qua các năm được UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội giao nhiệm vụ.
Hệ thống các phần mềm và hệ thống thông tin địa lý này là phần mềm chuyên dụng phục vụ công tác nghiệp vụ có chức năng cập nhật, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin về ô nhiễm môi trường, bản đồ ô nhiễm môi trường, chương trình quản lý số liệu quan trắc cho các chương trình quan trắc (Báo cáo số liệu quan trắc cho một khu vực trong 01 năm, Báo cáo số liệu quan trắc cho 01 thông số theo năm, Báo cáo số liệu quan  trắc cho nhiều thông số theo năm), có khả năng tìm kiếm các kết quả theo phương thức tìm kiếm tùy biến (theo thời gian, theo địa điểm, theo từng loại quy chuẩn,…). Hệ thống hoạt động trên môi trường mạng LAN với cơ sở dữ liệu (CSDL) tập trung và có khả năng hiển thị và khai thác bản đồ số. Số liệu quan trắc được cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu, quản lý dữ liệu theo danh mục các bảng trong CSDL Sql, đưa dữ liệu quản lý trên bản đồ, thực hiện hiệu chỉnh và chuẩn hóa các loại tọa độ bản đồ theo TCVN.  Thực hiện kết quả đối chiếu các chỉ tiêu áp dụng theo tiêu chuẩn với các giá trị đo để thực hiện tương quan trên bản đồ số nền Arcgis. Thực hiện kết xuất các báo cáo theo mẫu, kết xuất báo cáo cho trình chiếu Slide qua mạng.
Đến nay, các dữ liệu quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội qua các năm đã được hệ thống hóa và tiếp tục được cập nhật, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin về ô nhiễm môi trường một cách nhanh chóng đồng thời cảnh báo ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố một cách sớm nhất. Nếu được triển khai trên diện rộng sẽ hỗ trợ tốt công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, nhanh chóng đưa ra quyết định và chính sách kịp thời.

Nguồn: http://cenm.com.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *